Monthly Archives czerwiec 2022

Sprawozdanie grupy Leśne Ludki z realizacji projektu „Polska Folklorem Malowana – Poznajemy Regiony Etnograficzne Polski”

Grupa Leśne Ludki uczestniczyła w projekcie „Polska Folklorem Malowana- Poznajemy Regiony Etnograficzne Polski”. W pierwszym etapie poznawaliśmy nasz region kulturowy i przygotowywaliśmy prezentację w oparciu przede wszystkim o własne zdjęcia i nagrania. Film prezentujący nasz region kulturowy zamieściliśmy na stronie internetowej naszego Przedszkola.

Drugim etapem było poznawanie innych regionów Polski. Śledziliśmy na mapie położenie geograficzne tych regionów, charakterystyczne stroje ludowe, tańce i muzykę, sztukę ludową, tradycje, regionalne potrawy. Swoją wędrówkę rozpoczęliśmy od Pomorza, potem Warmii i Mazur, a następnie Małopolski. Jesteśmy na etapie poznawania kolejnych regionów naszego kraju. Odnajdujemy na mapie ich położenie, stolice tych regionów...

WIĘCEJ