Sprawozdanie grupy Leśne Ludki z realizacji projektu „Polska Folklorem Malowana – Poznajemy Regiony Etnograficzne Polski”

Grupa Leśne Ludki uczestniczyła w projekcie „Polska Folklorem Malowana- Poznajemy Regiony Etnograficzne Polski”. W pierwszym etapie poznawaliśmy nasz region kulturowy i przygotowywaliśmy prezentację w oparciu przede wszystkim o własne zdjęcia i nagrania. Film prezentujący nasz region kulturowy zamieściliśmy na stronie internetowej naszego Przedszkola.

Drugim etapem było poznawanie innych regionów Polski. Śledziliśmy na mapie położenie geograficzne tych regionów, charakterystyczne stroje ludowe, tańce i muzykę, sztukę ludową, tradycje, regionalne potrawy. Swoją wędrówkę rozpoczęliśmy od Pomorza, potem Warmii i Mazur, a następnie Małopolski. Jesteśmy na etapie poznawania kolejnych regionów naszego kraju. Odnajdujemy na mapie ich położenie, stolice tych regionów. Charakterystyczne stroje ludowe. Przynosiliśmy do przedszkola charakterystyczne elementy stroju podhalańskiego. Kolorowaliśmy stroje ludowe różnych regionów Polski.

Porównywaliśmy stroje ludowe, wykorzystane motywy, zdobienia. Korzystaliśmy z materiałów internetowych związanych z regionami kulturowymi Polski. Mogliśmy podziwiać piękno krajobrazów, posłuchać muzyki i obejrzeć występy zespołów ludowych. Poznawać tradycyjne tańce regionalne oraz zabawy. Dowiadywaliśmy się czym zajmowali się dawniej ludzie, którzy zamieszkiwali te tereny. Potrawy regionalne mogliśmy poznawać nie tylko podczas projekcji ale również degustować je w przedszkolu. Zupa rybna przygotowana przez nasze Panie kucharki bardzo wszystkim smakowała. Uczyliśmy się śląskich tańców ludowych Trojak i Koziorajka, Klepany znany w wielu regionach naszego kraju. Zabaw ludowych „Siedzi ptaszek na kole”, a także przyśpiewek ludowych „Łowiczanka jestem”- z Mazowsza; „Laboga dziewuszki”- z Rzeszowa. Piosenek „Koło mego ogródeczka”, „W murowanej piwnicy”, „Hej na krakowskim rynku”. To czego się nauczyliśmy zaprezentujemy podczas przedstawienia na zakończenie roku szkolnego dnia 15.06 pt.: „Pyza na Polskich dróżkach”, opartego na tekście H. Januszewskiej. Bardzo chętnie udostępnimy zdjęcia z naszej uroczystości. Będziemy mieli możliwość prezentowania piękna kultury ludowej różnych regionów.