Projekt „Dzielnica LSM dzieciom, czyli twórcze spotkania z Lubelską Legendą”

plakat-2

Fundacja M-ART oraz Fundacja Wspierania Rozwoju Osobistego „STUDEO”

zapraszają do BEZPŁATNEGO udziału w projekcie

„Dzielnica LSM dzieciom, czyli twórcze spotkania z Lubelską Legendą”,

zrealizowanego przy pomocy finansowej Miasta Lublin Projekt ma na celu zwiększenie potencjału dzielnicy LSM poprzez włączenie lokalnej społeczności do tworzenia i upowszechniania kultury, sztuki, tradycji i historii Miasta Lublina. Jego założeniem jest pobudzenie i rozwinięcie kreatywności twórczej wśród dzieci poprzez następujące działania:

WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Będą realizowanie dla 120 dzieci z 2 placówek:

 Przedszkola Koszałka Opałka nr 49 w Lublinie

 Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

w formie spotkań kulturalno-edukacyjnych oraz zajęć plastycznych prowadzonych w III etapach:

I: Spotkanie z ilustratorem Piotrem Fąfrowiczem Na spotkaniu dzieci poznają Piotra Fąfrowicza – cenionego w Polsce i na świecie lubelskiego malarza i ilustratora, zobaczą jego twórczość oraz wydane przez niego książki z ilustracjami. Dzieci poznają dorobek twórczy i warsztat pracy artysty, który będzie dla nich inspiracją do dalszych działań w projekcie.

II: Spotkania z Lubelską Legendą To cykl spotkań kulturalno-edukacyjnych na których zostaną opowiedziane Lubelskie Legendy z elementami historii miasta. Spotkania mają na celu pobudzenie wyobraźni i kreatywności dzieci.

III: Warsztaty plastyczne To cykl zajęć plastycznych na których dzieci będą wykonywać prace pod okiem artysty plastyka. Tematyka prac będzie związana z poznanymi wcześniej legendami oraz historią miasta. Warsztaty mają na celu pobudzenie do twórczego działania dzieci, ilustrację oraz wizualizację ich pomysłów.

WYSTAWY PRAC PLASTYCZNYCH Będzie je można obejrzeć w każdej placówce biorącej udział w projekcie oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. Filia nr 24 w Lublinie.

ZGŁOSZENIA:

Rekrutacja do projektu trwa do 9 maja 2016 r. Zgłosić się oraz uzyskać dodatkowe informacje można na miejscu lub pod numerami telefonu: 502-489-535, 733-480-868 oraz adresami e-mail: fundacja.m.art@gmail.com, fundacja.studeo@gmail.com

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!