Oferta edukacyjna

W naszym przedszkolu w ramach zajęć dydaktycznych, wszystkie dzieci mają możliwość rozwoju w następujących obszarach edukacji:

 • językowej (język polski i język angielski),
 • matematycznej,
 • przyrodniczej,
 • plastycznej,
 • technicznej,
 • muzycznej,
 • społecznej.

Ponadto nasi wychowankowie uczestniczą niemal codziennie w spacerach na świeżym powietrzu (celem: poznawania zmieniającej się przyrody, urządzania zabaw w pobliskim wąwozie i na placu zabaw, rysowania kredą i rozwijania wyobraźni podczas eksperymentów z piaskiem i nie tylko). Codzienną częścią dnia w przedszkolu jest gimnastyka poranna oraz gry i zabawy ruchowe, które są podstawą zrównoważonego rozwoju fizycznego naszych podopiecznych.

W Przedszkolu nr 49 realizowane są następujące programy:

  1. „Plac zabaw”, Program Wychowania Przedszkolnego, wydawnictwo WSiP, autorstwa E. Janus.
  2. „Playbox english”, program do nauki języka angielskiego, wydawnictwo Nowa Era.
  3. „Poznaję zawody. Planuję swoją przyszłość”, E. Bukowiecka-Górny oraz M. Drozdowska, E. Seno.
  4. „Metoda Dobrego Startu”, program M. Bogdanowicz.
  5. Program wychowania przedszkolnego Dar Zabawy”, B. Bilewicz-Kuźnia, S. Kustosz, K. Małek, Froebel.pl Sp. z o.o., Lublin 2014 (od września 2015).

W pracy dydaktyczno – wychowawczej preferujemy aktywne metody pracy oparte o stymulowanie twórczej aktywności dziecka, jego zainteresowań, wiedzy o otaczającym świecie, przygotowujące do kolejnego etapu edukacji.

  1. od września 2015: praca według koncepcji F. Froebla,  z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych (DARÓW) w oparciu o program wychowania przedszkolnego DAR ZABAWY. (Tu można pobrać więcej informacji na temat tej metody)
  2. Metody Problemowe
  3. Metoda A. M. Kniessów
  4. Metoda Weroniki Sherborne
  5. Metoda Knillów
  6. Elementy metody K. Orffa
  7. Elementy metody M. Montesorii
  8. Pedagogika Zabawy
  9. Elementy metody R. Labana
  10. Elementy metody P. Dennisona
  11. Elementy metody G. Domana

„Naukowe Piątki” – piątki to dni, kiedy dzieci mogą przynosić książeczki i inne pomoce pomagające wyjaśnić dziecięcy świat i pomóc odpowiedzieć na omawiany tego dnia problem.

Oferta zajęć dodatkowych organizowanych w Przedszkolu numer 49
w roku szkolnym 2019/2020

Zajęcia w ramach Podstawy programowej:

Język angielski – Sandra Kamińska

środa i piątek:

 1. Gr. I „Krasnoludki”
 2. Gr. II „Skrzaty”
 3. Gr. III „Leśne Ludki”

Rytmika –  Milena Kowalska

poniedziałek i środa :

 1. Gr. I „Krasnoludki”
 2. Gr. II „Skrzaty”
 3. Gr. III „Leśne Ludki”

 Religia – Joanna Kurant

wtorek  i czwartek:

 1. Gr. I „Krasnoludki”
 2. Gr. II „Skrzaty”
 3. Gr. III „Leśne Ludki”

Zajęcia logopedyczne – Małgorzata Dec

wtorek

 

Zajęcia dodatkowe :

  Taniec – Piotr Nawrocki

poniedziałek i środa:

 1. Gr. I  „Krasnoludki”
 2. Gr. II „Skrzaty”
 3. Gr. III „Leśne Ludki”

Szachy – Maciej Koziej

wtorek:

 1. Gr. I i II „Krasnoludki” oraz „Skrzaty”
 2. Gr. III „Leśne Ludki”

Dodatkowy język angielski – Kamila Łobko

piątek:

 1. Gr. I i II „Krasnoludki” oraz „Skrzaty”
 2. Gr. III „Leśne Ludki”

Wszystkie dzieci zapraszamy również do uczestnictwa w kołach zainteresowań:

Badawcze „Mali badacze”- Sandrę Kamińską

ostatni piątek miesiąca

 

Matematyczne „Matematyka na wesoło”- Joanna Szczepaniak

ostatni wtorek miesiąca

 

Plastyczne „Tajemnice barw i kształtów”- Sandrę Kamińską

ostatnia środa miesiąca

 

Czytelnicze „Zaczarowany świat bajek”- Ewa Maklakiewicz

ostatni czwartek miesiąca

 

Teatralne „ Mała Marysieńka”- Agnieszka Olszewska -Matysek

ostatni piątek miesiąca

 

 

W przedszkolu prowadzone są również zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w ramach udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z opracowanymi przez nauczycieli Planami Pracy oraz przy współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, jeśli zaistnieje taka potrzeba.