Oferta edukacyjna

W naszym przedszkolu w ramach zajęć dydaktycznych, wszystkie dzieci mają możliwość rozwoju w następujących obszarach edukacji:

 • językowej (język polski i język angielski),
 • matematycznej,
 • przyrodniczej,
 • plastycznej,
 • technicznej,
 • muzycznej,
 • społecznej.

Ponadto nasi wychowankowie uczestniczą niemal codziennie w spacerach na świeżym powietrzu (celem: poznawania zmieniającej się przyrody, urządzania zabaw w pobliskim wąwozie i na placu zabaw, rysowania kredą i rozwijania wyobraźni podczas eksperymentów z piaskiem i nie tylko). Codzienną częścią dnia w przedszkolu jest gimnastyka poranna oraz gry i zabawy ruchowe, które są podstawą zrównoważonego rozwoju fizycznego naszych podopiecznych.

W Przedszkolu nr 49 realizowane są następujące programy:

  1. Program Wychowania Przedszkolnego, Akademia PWN, E. Kordos. „Świat w kolorach”. Pakiet edukacyjny.
  2. Program Wychowania Przedszkolnego, MAC Edukacja „Odkrywam siebie”. W. Żaba-Żabińska, W. Majewska, R. Paździo.
  3. „Metoda Dobrego Startu”, program M. Bogdanowicz.
  4. Program wychowania przedszkolnego Dar Zabawy”, B. Bilewicz-Kuźnia, S. Kustosz, K. Małek, Froebel.pl Sp. z o.o., Lublin 2014.
  5. Radosne dzieci Boże. Wydawnictwo Jedność.
  6. Spotkanie dzieci Bożych. Wydawnictwo Jedność.
  7. Tak! Jezus mnie kocha. Wydawnictwo Jedność.

W pracy dydaktyczno – wychowawczej preferujemy aktywne metody pracy oparte o stymulowanie twórczej aktywności dziecka, jego zainteresowań, wiedzy o otaczającym świecie, przygotowujące do kolejnego etapu edukacji.

  1. od 2015: praca według koncepcji F. Froebla,  z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych (DARÓW) w oparciu o program wychowania przedszkolnego DAR ZABAWY. (Tu można pobrać więcej informacji na temat tej metody)
  2. Metody Problemowe
  3. Metoda A. M. Kniessów
  4. Metoda Weroniki Sherborne
  5. Metoda Knillów
  6. Elementy metody K. Orffa
  7. Elementy metody M. Montesorii
  8. Pedagogika Zabawy
  9. Elementy metody R. Labana
  10. Elementy metody P. Dennisona
  11. Elementy metody G. Domana

„Naukowe Piątki” – piątki to dni, kiedy dzieci mogą przynosić książeczki i inne pomoce pomagające wyjaśnić dziecięcy świat i pomóc odpowiedzieć na omawiany tego dnia problem.

Oferta zajęć dodatkowych organizowanych w Przedszkolu numer 49
w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia w ramach Podstawy programowej:

Język angielski – Dominika Furdyna

wtorek i czwartek:

 1. Gr. I „Krasnoludki”
 2. Gr. II „Skrzaty”
 3. Gr. III „Leśne Ludki”

Rytmika –  Karolina Węcławik

wtorek i piątek :

 1. Gr. I „Krasnoludki”
 2. Gr. II „Skrzaty”
 3. Gr. III „Leśne Ludki”

 Religia – Agnieszka Stasiak

wtorek  i czwartek:

 1. Gr. I „Krasnoludki”
 2. Gr. II „Skrzaty”
 3. Gr. III „Leśne Ludki”

Zajęcia logopedyczne – Małgorzata Dec

wtorek

 

Zajęcia dodatkowe :

  Taniec – Justyna Bartoszek

poniedziałek i środa:

 1. Gr. II „Skrzaty”
 2. Gr. III „Leśne Ludki”

Szachy – Maciej Koziej

wtorek:

 1. Gr. II „Skrzaty”
 2. Gr. III „Leśne Ludki”

Robotyka – Łukasz Cąkała

 1. Gr. II „Skrzaty”
 2. Gr. III „Leśne Ludki”

Dodatkowy język angielski

 1. Gr. II „Skrzaty”
 2. Gr. III „Leśne Ludki”

Wszystkie dzieci zapraszamy również do uczestnictwa w kołach zainteresowań:

Badawcze „Mali badacze”- Joanna Sienkiewicz

pierwszy poniedziałek miesiąca

 

Matematyczne „Matematyka na wesoło”- Agnieszka Stasiak

pierwszy wtorek miesiąca

 

Plastyczne „Tajemnice barw i kształtów”- Joanna Szczepaniak

pierwszy wtorek miesiąca

 

Czytelnicze „Zaczarowany świat bajek”- Dagmara Winnicka

pierwszy piątek miesiąca

 

Teatralne „ Mała Marysieńka”- Agnieszka Olszewska -Matysek

pierwszy piątek miesiąca

 

 

W przedszkolu prowadzone są również zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w ramach udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z opracowanymi przez nauczycieli Planami Pracy oraz przy współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, jeśli zaistnieje taka potrzeba.