Monthly Archives maj 2016

Festyn osiedlowy

kram z piosenkami

WIĘCEJ

Projekt „Dzielnica LSM dzieciom, czyli twórcze spotkania z Lubelską Legendą”

plakat-2

Fundacja M-ART oraz Fundacja Wspierania Rozwoju Osobistego „STUDEO”

zapraszają do BEZPŁATNEGO udziału w projekcie

„Dzielnica LSM dzieciom, czyli twórcze spotkania z Lubelską Legendą”,

zrealizowanego przy pomocy finansowej Miasta Lublin Projekt ma na celu zwiększenie potencjału dzielnicy LSM poprzez włączenie lokalnej społeczności do tworzenia i upowszechniania kultury, sztuki, tradycji i historii Miasta Lublina. Jego założeniem jest pobudzenie i rozwinięcie kreatywności twórczej wśród dzieci poprzez następujące działania:

WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Będą realizowanie dla 120 dzieci z 2 placówek:

 Przedszkola Koszałka Opałka nr 49 w Lublinie

 Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

w formie spotkań kulturalno-edukacyjnych oraz zajęć pla...

WIĘCEJ