Organizacja dnia u Skrzatów

ORGANIZACJA DNIA W GRUPIE SKRZATY

Przedszkole jest czynne od godziny 6:00 do 17:00

Ramowy rozkład dnia na rok szkolny 2019/2020

 

6:00 – 8:00 – Schodzenie się dzieci. Inicjowanie rozmów z dziećmi, stwarzanie miłej atmosfery. Prowokowanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Zajęcia opiekuńcze, organizacyjne, wspierające, zabawy swobodne, czynności porządkowe. Kontakty z rodzicami.

8:00 – 15:30 – Szczegółowy rozkład dnia w grupie Skrzaty.

8:00 – 8:30 – Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe, higieniczne, pełnienie dyżurów. Śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

8:30 – 9:00 – Czynności higieniczne- mycie zębów. Gimnastyka poranna.

9:00 – 10:00 – Zajęcia edukacyjne z całą grupą w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, programy pracy oraz miesięczne plany pracy. Zajęcia kierowane przez nauczyciela.

W tym:

9:00 – 9:30 – zabawy rytmiczne w poniedziałki i środy.

10:00 – 10:15 – Czynności porządkowe i higieniczne, drugie śniadanie.

10:15 – 11:00 – Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zabawy i gry sportowe, ćwiczenia kształtujące postawę dziecka na powietrzu lub w sali, zabawy swobodne lub przy niewielkim udziale nauczyciela, prace porządkowe, gospodarcze i ogrodnicze.

11:00 – 11:30 – Czynności porządkowe i higieniczne, I danie obiadowe-zupa.

11:30 – 12:00 – Porządkowanie stolików, poobiedni odpoczynek, zajęcia wyciszające, czytelnictwo, relaks przy muzyce.

12:00 – 13:00 – Zabawy na placu, organizowanie zabaw badawczych, eksperymentów, możliwości obserwowania i odkrywania, podejmowania działań konstrukcyjno technicznych, wspierania działań twórczych, uzupełnianie kart pracy, zabawy w kącikach zainteresowań, zajęcia wyrównawcze z dziećmi oraz z dziećmi zdolnymi. 

W tym:

12:00 – 12:30 – katecheza we wtorki i czwartki.

13:00 – 13:30 – Przygotowanie do obiadu, II danie obiadowe.

13:30 – 15:30 – Udział dzieci w kółkach zainteresowań i zajęciach dodatkowych. Tworzenie sytuacji i aktywności rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci.

15:30 – 17:00 – Schodzenie się dzieci z innych grup. Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, układanki, gry planszowe, ćwiczenia słownikowe, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, rozmowy z dziećmi. Rozchodzenie się dzieci do domów. Kontakty z rodzicami.