Organizacja dnia u Krasnoludków

PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE W GODZINACH 600-1700

Ramowy rozkład dnia obowiązujący od 1 września 2019r. w Przedszkolu nr 49 w Lublinie.

6.00 – 8.00 –  schodzenie się dzieci. Inicjowane rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Zajęcia opiekuńcze, organizacyjne, wspierające, kierowane, ćwiczenia poranne.

8.00 – 15.30 SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE      „KRASNOLUDKÓW”

 8.00- 9.00 – przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturowych oraz dbałości o zdrowie. Zabawy ruchowe, język angielski (wtorek).

9.00-9.30- Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć. Język angielski (czwartek).

  1. 30 – 10.00 – swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Wdrażanie do zgodnej zabawy, utrzymania porządku w miejscu zabaw oraz szanowana zabawek i pomocy dydaktycznych.
  2. 00 – 10.15 – drugie śniadanie.

10.15 – 11. 00 – czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się: zakładania poszczególnych części garderoby stosownie do pory roku i warunków pogodowych, zapinanie guzików, zamków błyskawicznych). Zabawy swobodne na placu zabaw, spacery, wycieczki, zajęcia ruchowe.

11.00 – 11. 30 – przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe i higieniczne z tym związane. Pierwsze danie obiadowe – zupa. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalnego zachowania się przy stole.

11.30 – 11.45 – zajęcia z religii (wtorek i czwartek)

11.30 – 13.45 – leżakowanie, relaks, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszanie.

  1. 45. – 14. 30 – czynności higieniczne i samoobsługowe związane z przygotowaniem do posiłków. Drugie danie obiadowe oraz podwieczorek.
  2. 30 – 15. 30 – udział dzieci w kółkach zainteresowań : teatralnym, plastycznym, badawczym, zajęcia wspierające. Zabawy w kącikach zainteresowań.

15.30 – 17. 00 – zabawy inspirowane przez dzieci, edukacyjne, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.