Grupy

W naszym przedszkolu dzieci uczą się i bawią w trzech grupach wiekowych:

Grupa I – Krasnoludki (dzieci w wieku 2,5 – 3 lat),

Nauczycielki: mgr Agata Sawoniuk (dyrektor), mgr Agnieszka Stasiak,

Pomoc nauczyciela: Barbara Górka,

 

Grupa II – Skrzaty (dzieci w wieku 4 – 5 lat),

Nauczycielki: mgr Joanna Szczepaniak, mgr Joanna Sienkiewicz

 

Grupa III – Leśne Ludki (dzieci w wieku 5 – 6 lat),

Nauczycielki: mgr Dagmara Winnicka, mgr Agnieszka Olszewska-Matysiak