Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna Przedszkola numer 49 w Lublinie:

Agata Sawoniuk, dyrektor przedszkola, nauczyciel dyplomowany,
absolwentka UMCS – pedagogika przedszkolna i pedagogika ogólna

Ewa Maklakiewicz, nauczyciel mianowany,
absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej II°

Agnieszka Olszewska – Matysek, nauczyciel mianowany,
absolwentka pedagogiki oraz podyplomowych studiów z pedagogiki przedszkolnej.

Joanna Sienkiewicz, nauczyciel kontraktowy,
absolwentka pedagogiki oraz podyplomowych studiów z pedagogiki przedszkolnej.

Joanna Szczepaniak, nauczyciel dyplomowany,
absolwentka pedagogiki wychowania przedszkolnego.

Agnieszka Stasiak, nauczyciel dyplomowany,
absolwentka teologii oraz podyplomowych studiów z pedagogiki przedszkolnej.

Sandra Kamińska, nauczyciel stażysta, absolwentka pedagogiki ogólnej, studentka na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.